Subscribe

10 Tanda KIAMAT besar

10 Tanda KIAMAT besar
Jagat raya suatu hari pasti akan berakhir. Hari Kiamat tak terhindarkan lagi akan pasti terjadi sebagaimana diberitakan dalam Al Qur’an dalam salah satu ayat: “Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya...” (QS. Al Hajj, 22:7). Meski merahasiakan waktu datangnya Hari Kiamat, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sejumlah peristiwa dan pertanda tertentu yang menunjukkan datangnya Hari Kiamat.

Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: “Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari kiamat”.

Lalu Nabi saw. bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, Dajjal, binatang melata, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam Alaihissalam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”.

1. Asap (Dukhan)

Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

2. Dajjal
Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai hari kiamat. Dajjal akan muncul setelah pasukan Muslim, telah menaklukkan Konstantinopel dan mencapai Suriah. Muncul dari timur, bergerak dari kota ke kota, ia akan melakukan prestasi yang luar biasa dan menimbulkan fitnah di mana pun ia pergi.

Deskripsi fisik Dajjal

Dajjal adalah seorang laki-laki, panu di kulit, dengan dada yang luas.Menyerupai Abdul Uzzah bin Qatad dari suku Khuza'a, kepalanya ditutupi dengan rambut keriting, dengan huruf "Ka '" Fa "" Ra'', ditulis di antara kedua mata yang setiap orang percaya akan dapat dengan jelas melihat dan membaca, ia memiliki dahi bersinar dan cacat pada kedua mata. Mata kirinya bengkak sementara dia buta dari kanan. Dia memiliki murid, berjalan cepat dan tidak mempunyai anak.

Fitnah yang dilakukan Dajjal antara lain
• Membunuh satu jiwa kemudian menghidupkan kembali
• Memerintahkan langit utk menurunkan hujan lalu turunlah hujan

Agar Terhindar dari Dajjal
• Menghafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi
• Mencari perlindungan kepada Allah
• Tinggal jauh darinya
• bermigrasi ke Mekah atau Madinah, karena ia tidak akan dapat memasuki dua kota suci ini
• mengetahui Asmaul Husna (tapi kalo bisa hafal lebih baik) .

3. Binatang melata di bumi ( Dabatul Ard)
Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S.
Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu ‘Ini adalah orang yang beriman’. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah ‘Ini adalah orang kafir’.

4. Terbitnya matahari sebelah barat
Begitu matahari telah terbit dari barat pintu pertobatan akan ditutup dan akan tetap tertutup hingga hari kiamat.

5. Turunnya Nabi Isa A.S
Nabi Isa akan memiliki tiga tugas utama, ketika ia turun di bumi untuk kedua kalinya,yaitu:
1) Yang pertama dan paling penting akan bahwa ia akan menghancurkan Dajjal.
2) Melindungi kaum muslimin dari suku-suku barbar Yajuj dan Majuj dengan membawa mereka ke lereng gunung dan kemudian Berdoa untuk mereka (Yajuj dan Majuj's) kehancuran.
3) Memerintah sebagai Khalifah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan meninggikan Islam.

6. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dari setiap tempat yang tinggi menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah di mana pun mereka pergi. Apabila keluarnya mereka ini, bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut thahatiah diminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setetes air.

7. Gempa bumi di Timur.

8. Gempa bumi di Barat.

9. Gempa bumi di Semenanjung Arab.

10. Api besar yang akan menghalau manusia menuju ke Padang Mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman.
sumber